MENU

 


De Provinciale tentoonstelling (1899)

 

Een oefening voor 1913.


Op initiatief van Lodewijk De Vriese ontstond reeds in 1897 het idee om te Gent een provinciale tentoonstelling te houden. In het vooruitzicht van de uitbreiding van het stadspark stelde de stad de Citadelkazerne ter beschikking. Enkele wallen moesten worden afgebroken maar op 9 oktober 1898 werd de eerste steen voor het tentoonstellingsgebouw gelegd. Op 1 juni 1899 kwam Prins Albert de tentoonstelling openen. Elke dag grepen er feestelijkheden plaats zoals concerten, toneelopvoeringen, bloemenstoeten, ruiterfeesten enz...
Bron: Stam Gent.

De organisatie van deze tentoonstelling was duidelijk een oefening voor de latere Wereldtentoonstelling in 1913.

Zie hier ons filmpje.


Copyright Madeingent