MENU

 


Justitiepaleis: Brand van 1926

 

Het Justitiepaleis werd op 19 maart 1926 zwaar geteisterd door een felle brand dat twee dagen duurde.

De buitenmuren werden gespaard maar praktisch heel het interieur, de inboedel en de meeste dossiers gingen in de vlammen op.

Wel werden in de Rechtbank van Eerste Aanleg het geschilderd portret van Keizerin Maria-Theresia van 1749 alsook de oude bibliotheek van de Raad van Vlaanderen gered.

De Rechtbank en het Hof van Beroep werden overgebracht naar het gebouw waar een tijd geleden de school van Klein Sint-Bavo gelegen was, naast de kathedraal, maar waar toen het Bisschoppelijk Seminarie gevestigd was dat inderhaast verhuisde naar zijn nieuw gebouw aan de Reep. Nu is het Seminarie weer gevestigd naast de kathedraal.

Wederopbouw.

Na de brand gebeurde de wederopbouw onder leiding van architect M. De Vaere en duurde tot 1930. De binneninrichting werd volledig gewijzigd. In plaats van de grote "Salle des pas perdus" op de eerste verdieping, werd gekozen voor een binnenkoer met ruime goed verlichte gangen rondom. Het aantal bruikbare lokalen werd van 58 op 100 gebracht. Binnenin is het gebouw sober gehouden. Er werden enkele grote schilderijen opgehangen.

Zie ons YouTubefilmpje.


Copyright Madeingent